Історія закладу

Історія Коломийського індустріально-педагогічного технікуму

У жовтні 1966 року в місті Коломия було створено міське професійно-технічне училище №10 з метою підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю для базових підприємств: Коломийського будівельного управління та Заводоуправління будівельних матеріалів.

Спочатку навчання проходило у пристосованому приміщенні гуртожитку на 280 учнів.

У 1970 році було здано в експлуатацію навчальний корпус, майстерні, актовий зал, спортивний зал, їдальню за типовим; проектом на 800 місць. А в 1972 році здано для використання гуртожиток на 500 місць. В цьому ж році згідно директивних документів МПТУ№10 отримало статус Середнього професійно-технічного училища №10 з правом надання разом з дипломом кваліфікованого робітника атестата про повну середню освіту.

В навчальному закладі здійснювалася підготовка спеціалістів:

  • мулярів; монтажників конструкцій;
  • штукатурів, плиточників-облицювальників, малярів;
  • столярів – паркетників;
  • слюсарів сантехніків;
  • слюсарів – ремонтників;
  • електрозварювальників.

Матеріальну базу навчально-виховного процесу становило 26 кабінетів загальноосвітнього і спеціального циклу, 9 майстерень виробничого навчання та 2 лабораторії.

Заклад славився самодіяльним народним ансамблем “Коломийка”. За весь період функціонування СПТУ№10 підготовлено 7304 спеціалістів будівельного профілю для народного господарства міста, області, України. СПТУ№10 проіснувало до кінця 1995 року.

З січня 1996 року СПТУ№10 було наказом МО України №252 від 21. 08. 1995 р. ліквідоване і на його базі та на базі Коломийського педагогічного училища створено Коломийський індустріально-педагогічний технікум. Новопризначена адміністрація активно включилася у формування колективу і відкриття нових спеціальностей, які на протязі двох років були ліцензовані. Зокрема це:

5.010104 “Професійне навчання” за профілем підготовки “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”;

5.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”;

5.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво”;

5.010102 “Соціальна педагогіка”.

В 1999 році наказом МО України №211 від 21.06.1999 р. заклад було розділено. На базі педагогічного відділення КІПТ створено педагогічний коледж Прикарпатського університету, а в колишньому СПТУ№10 залишено КІПТ.

Протягом 1999-2000 р.р. заклад повністю проліцензований та акредитований (сертифікат серії СД-1 за №095708).

В даний час у технікумі проводиться навчання за трьома ступенями. Перша ступінь – це підготовка кваліфікованих робітників з наступних спеціальностей: “Муляр, монтажник з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій”, “Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр”, “Столяр будівельний, паркетник”.

Друга ступінь – це підготовка молодших спеціалістів зі спеціальностей: “Професійне навчання” за профілем підготовки “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”, “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”.

Третя ступінь – це підготовка випускників другої ступені для одержання кваліфікації “Спеціаліст” на базі Глухівського державного педагогічного університету, консультпункт якого знаходиться в КІПТ.

В 2001-2002 н. році. у закладі навчається 450 студентів, які отримують робітничі професії, 200 студентів майбутніх молодших спеціалістів та 80 студентів ГДПУ.

Протягом року через обласний центр зайнятості на базі технікуму проводиться перепідготовка понад 200 чоловік дорослого населення, які здобувають будівельні професії.

Досвідом ступеневої підготовки кадрів зацікавилися Академія педагогічних наук України, Науково-дослідний інститут професійного навчання (м. Київ) та академік – секретар АПН України Н Г. Ничкало.

Враховуючи те що сьогодні в Україні в рамках ринкової економіки будівельний бізнес активно розвивається є велика перспектива для розширення та процвітання Коломийського індустріально-педагогічного технікуму.