Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж

Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж

Історія закладу

Історія Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу

       

           1966 р. –  в місті Коломия створено міське професійно-технічне училище №10 з метою підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю для базових підприємств: Коломийського будівельного управління та Заводоуправління будівельних матеріалів. Навчання проходило у приміщенні гуртожитку, розрахованому на 280 учнів.

   1970 р. –  здано в експлуатацію навчальний корпус, майстерні, актовий зал, спортивний зал, їдальню за типовим проектом на 800 місць.

         1972 р.  – здано в експлуатацію гуртожиток на 500 місць;

 • в цьому ж році, згідно директивних документів, МПТУ№10 отримало статус Середнього професійно-технічного училища №10 з правом надання разом з дипломом кваліфікованого робітника атестата про повну середню освіту.

          Підготовка кваліфікованих робітників здійснювалася за такими спеціальностями:

 • муляр; монтажник конструкцій;
 • штукатур, плиточник-облицювальник, маляр;
 • столяр – паркетник;
 • слюсар- сантехнік;
 • слюсар – ремонтник;
 • електрозварювальник.

         Матеріальна база навчально-виховного процесу включала: 26 кабінетів загальноосвітньої та професійної підготовки , 9 майстерень виробничого навчання та 2 лабораторії.

       Окрім навчальної роботи на високому рівні здійснювалася культмасова робота. Зокрема, на всю Україну заклад славився самодіяльним народним ансамблем «Коломийка».

             За весь період функціонування СПТУ№10 підготовлено 7304 спеціалістів будівельного профілю для  народного господарства міста, області, України. СПТУ№10 проіснувало до кінця 1995 року.

         Січень 1996 р. –  наказом МО України №252 від 21. 08. 1995 р. СПТУ№10 ліквідоване і на його базі та на базі Коломийського педагогічного училища створено новий заклад – Коломийський індустріально-педагогічний технікум.

         Протягом наступних двох років відкриваються та отримують ліцензії нові спеціальності:

        5.010104 “Професійне навчання” за профілем підготовки “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”;

        5.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”;

        5.010103 “Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво”;

        5.010102 “Соціальна педагогіка”.

        1999 р. – наказом МО України №211 від 21.06.1999 р. заклад було реорганізовано: на базі педагогічного відділення КІПТ створено педагогічний коледж Прикарпатського університету, а в колишньому СПТУ№10 залишено КІПТ.

        1999-2000 рр. – КІПТ повністю проліцензований та акредитований (сертифікат серії СД-1 за №095708). В закладі функціонувало відділення по підготовці кваліфікованих робітників (І ступінь навчання) – з спеціальностей: “Муляр, монтажник з монтажу сталевих і залізобетонних конструкцій”, “Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр”, “Столяр будівельний, паркетник” та відділення по підготовці молодших спеціалістів (ІІ ступінь навчання) – з спеціальностей: “Професійне навчання” за профілем підготовки “Будівництво та експлуатація будівель і споруд”, “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання”.

        2001-2004рр. – В КІПТ працює консультпункт Глухівського державного педагогічного університету, в якому випускники спеціальностей «Професійна освіта» та “Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання” могли продовжити навчання для здобуття повної вищої освіти.

        2003 р. – відкриття групи по підготовці кваліфікованих робітників за професією «Кухар; кондитер»;

        2004р. –відкриття групи по підготовці кваліфікованих робітників за професією «Продавець продовольчих товарів; продавець непродовольчих товарів»;

 • відновлює свою діяльність та отримує почесне звання «Народний художній колектив» (наказ МОН України № 645 від 9.08.2004р.) аматорський гуцульський ансамбль пісні і танцю «Коломийка»

         2009р. – відкриття групи по підготовці кваліфікованих робітників за професією «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; електрозварник ручного зварювання».

Паралельно з відкриттям нових робітничих спеціальностей розширюється перелік профілів підготовки спеціальності «Професійне навчання»: до профілю «Будівництво і експлуатація будівель і споруд» додаються профілі «Виробництво харчової продукції» та «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Навчання здійснюється за денною та заочною формами.

         2015р. – акредитація спеціальностей: 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології); 015. Професійна освіта за профілями підготовки «Виробництво харчової продукції», «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Будівництво та експлуатація будівель та споруд»  (Наказ МОН України від 03.07.2015 №1683л)

         2016р. – атестація робітничих професій (Наказ МОН України від 21.06.2016 №79-А)

         2021р. – згідно наказу МОН України №501 від 10.04.2020р. Коломийський індустріально-педагогічний технікум перейменовано у Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж.

 

         КІПФК сьогодні

         Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж є державним закладом освіти, який здійснює:

 • підготовку кваліфікованих робітників на основі базової та повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

          Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; електрозварник ручного зварювання

          Штукатур; лицювальник-плиточник; маляр

          Муляр-штукатур

 • підготовку фахових молодших бакалаврів на основі базової загальної середньої освіти за спеціальністю:

          014 Середня освіта (Трудове навчання та технології);

 • підготовку фахових молодших бакалаврів на основі ОКР «кваліфікований робітник» за спеціальністю:

          015 Професійна освіта за спеціалізаціями: «Будівництво та зварювання», «Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології», «Транспорт» – денна та заочна форми навчання

          Структурними підрозділами коледжу є: навчально-методичний відділ, навчально-виробничий відділ, циклові комісії, бібліотека, їдальня, спортивно-оздоровчий комплекс, гуртожиток, медичний пункт, бухгалтерська служба, господарський підрозділ, підрозділ з охорони праці, інші функціональні підрозділи. На 1 вересня 2022 року в коледжі навчається 484 учнів та студентів та працює 110 працівників.

          КІПФК єдиний на Заході України навчальний заклад, що здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за кваліфікацією «майстер виробничого навчання». Враховуючи пріоритет професійно-технічної освіти в сучасних умовах професія майстра виробничого навчання є надзвичайно важлива та актуальна.

          Коледж співпрацює з вищими навчальними закладами України, зокрема з Тернопільським національним педагогічним університетом ім. В.Гнатюка,  Хмельницьким національним університетом, Дрогобицьким державним педагогічним університетом, Уманським державним педагогічним університетом ім. П.Тичини, де наші випускники мають можливість продовжити навчання та здобути повну вищу освіту.  

          Завдяки професіоналізму викладацького складу, оновленій матеріально-технічній базі, використанню в освітньому процесі інноваційних технологій, заклад  успішно виконує покладені на нього завдання.

          Водночас життя коледжу – це не лише якісний навчальний процес, а ще й цікаве та корисне дозвілля: художня самодіяльність, волонтерська діяльність, гуртки, олімпіади, спортивні секції, креативні виховні заходи, зустрічі, екскурсії, майстер-класи, змагання, конкурси…

 

Заклад освіти на різних етапах розвитку очолювали директори:

Луцак Ю.М.

Стефанюк В.П.

Напора Б.І.

Гулик В.Д.

Чемерис М.Ю.

Грабець Л.О.

Заник В.В.

Вінтоняк М.В.

Працювати, розвиватися та вдосконалюватися

ось головні пріоритети в роботі студентського та викладацького колективу  КІПФК.

Перейти до вмісту