Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж

Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

План роботи циклової комісії природничо математичних дисциплін на 2023-2024 н.р.

РОБОЧІ  ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Вища математика  для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Будівництво і експлуатація будівель та споруд» за спеціальністю 015.31 «Професійна освіта. Будівництво та зварювання»; за освітньо-професійною програмою «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за спеціальністю 015.38 «Професійна освіта. Транспорт»

Фізика для студентів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Будівництво і експлуатація будівель та споруд» за спеціальністю 015.31 «Професійна освіта. Будівництво та зварювання»; за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» за спеціальністю 015.37 «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»; за освітньо-професійною програмою «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за спеціальністю
015.38 «Професійна освіта. Транспорт» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Біологія і екологія для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна освіта» за спеціальністю 014 «Середня освіта. Трудове навчання та технології» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Біохімія для студентів освітньо-професійного ступеня «Фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» за спеціальністю 015.37 «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Загальна хімія для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна освіта» за спеціальністю 014 «Середня освіта. Трудове навчання та технології» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» група 3-Т

Загальна хімія для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Будівництво і експлуатація будівель та споруд» за спеціальністю 015.31 «Професійна освіта. Будівництво та зварювання»; за освітньо-професійною програмою «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за спеціальністю 015.38 «Професійна освіта. Транспорт» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» групи М-11, М-13

Органічна і неорганічна хімія для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» за спеціальністю 015.37 «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Фізколоїдна хімія для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Виробництво харчової продукції» за спеціальністю 015.37 «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Хімія для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Технологічна освіта»
за спеціальністю 014 «Середня освіта. Трудове навчання та технології» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Навчальної практики  з інформаційно-комунікаційних технологій  для студентів освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за  спеціальностями: «Професійна освіта. Транспорт»; «Професійна освіта. Будівництво та зварювання»; «Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології»

Перейти до вмісту